Love reading translated comics and manga? We have something coming up for you! 😃 Check it out →

api

Dễ dàng thêm bản dịch hình ảnh vào sản phẩm của bạn

Tích hợp liền mạch

Tạo và chỉnh sửa mọi nơi

Tích hợp Trình biên tập dịch hình ảnh dưới dạng iframe hoặc như một trang web thông thườngCó nhãn trắng

Không gắn nhãn hiệu để người dùng cuối của bạn có trải nghiệm thống nhất

Được xây dựng với tâm trí của các nhà phát triển

Đầy đủ chức năng

Mọi thứ bạn có thể làm trên trang web, bạn có thể làm với APITài liệu đầy đủ

Tạo, truy cập và xóa các dự án một cách an toàn

Đọc tài liệu

Sẵn sàng cho khối lượng công việc và tình huống của bạn

Người biểu diễn và có sẵn

Cân bằng tải để xử lý nhiều dự án lớn với độ trễ thấpBảo mật cho mọi người

Hệ thống ký mã thông báo của chúng tôi cho phép người dùng sản phẩm của bạn truy cập các dự án một cách an toàn mà không cần chia sẻ thông tin đăng nhập

Liên hệ với chúng tôi tại team@imagetranslate.com để biết kế hoạch Tổ chức